Naš tim stručnjaka i stručnjakinja

Sa nama je tim stručnjaka i stručnjakinja iz oblasti obrazovanja, javnog zdravlja i ekologije. Oni nam pomažu da prepoznamo i podržimo najbolje inicijative, jer svet ne možemo učiniti boljim mestom sami.