Naša težnja ka boljem svetu

Svet kakav želiš  je vizija sveta kojem težimo i ka kojem su usmerene sve društveno odgovorne aktivnosti u A1 Srbija. Kroz ovu krovnu platformu podržavamo održive, inovativne i društveno korisne projekte, ideje i inicijative u oblastima javnog zdravlja, obrazovanja, ekologije i kulture. 

U A1 Srbija smo svesni uloge koju imamo u izgradnji odgovornog društva i angažovanih  zajednica, i načina na koji utičemo na ekonomske, obrazovne, socijalne i ekološke promene. U svakodnevnom životu, ovo se ogleda u unapređenju lokalnih zajednica u kojima poslujemo od 2007. godine, a naš korporativni model baziran je na Kriterijumima zaštite životne sredine, društva i upravljanja (ESG) – skupu standarda u okviru kojih se kreće naše poslovanje.

Ovo poslovanje se ogleda u svakom segmentu Sveta kakav želiš, kroz dostizanje karbonske neutralnosti uz korišćenje obnovljivih izvora energije i povećanje energetske efikasnosti, poštovanja principa cirkularne ekonomije. Održivim poslovanjem obezbeđujemo i jednake uslove rada za sve zaposlene sa akcentom na rodnu ravnopravnost i raznovrsnost, edukaciju i uspostavljanje balansa između poslovnog i privatnog života zaposlenih, kao i podsticanje inovacija i digitalno opismenjavanje.

Oblasti društveno-odgovornog poslovanja

Obrazovanje

Kroz podršku obrazovanju stvaramo otvorenije društvo, bazirano na jačanju znanja i sticanju novih digitalnih veština – društvo koje ume da se prilagodi promenama.

Javno zdravlje

Pružanjem ruke podrške organizacijama iz sfere javnog zdravlja razvijamo kulturu brige o sebi, kao i svest o bitnim pitanjima mentalnog i fizičkog zdravlja.

Ekologija

Kao goruća globalna tema, pitanje ekologije je nešto na šta ne smemo da okrećemo glavu, a upravo podstičući lokalne aktere unapređujemo životnu okolinu svih nas.

Kultura

Kulturu, kao jednu od osnova društva, stavljamo na zaslužan pijedestal. To činimo podrškom projektima iz oblasti obrazovanja, digitalnih tehnologija i kulturnog nasleđa.