Zaigrani Andramoljama

Kako je detinjstvo period života u kome su dometi kreativnosti neograničeni, a mogućnosti da se nešto razvije i pretvori u realnost najveće Centar za razvoj participativnog obrazovanja razvio je ekološke igračke Andramolje, koje podstiču razvoj dispozicija za učenje kod dece u skladu sa novim nacionalnim programom predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

 

U okviru prve faze projekta Zaigrani 106 vrtića se javilo na javni poziv za učešće u programu i 20 paketa ekoloških igračaka Andramolja je dostavljeno vrtićima, a vaspitači i roditelji tih vrtića su imali priliku i da prisustvuju online obuci kreiranoj u okviru ovog projekta. 

Preko 900 praktičara: vaspitača, medicinskih sestara, sestara na preventivi, stručnih saradnika, zamenika direktora, direktora se prijavilo za edukativnu obuku, a u ovoj fazi projekta ukupno 600 njih je prošlo edukativne obuke i razvilo je kompetencije za građenje inspirativne sredine za igru i istraživanje, kao i kritički odnos prema dominantnoj konzumerističkoj praksi kupovine igračaka za decu. 

U narednoj fazi očekuje se da će još veći broj vaspitača i roditelja proći obuke, kao da će dodatni setovi ekoloških igračaka oplemenjivati prostore vrtića na teritoriji Srbije.