Aplikacija za rani razvoj deteta dostupna na Google Play prodavnici

Projekat Rani razvoj deteta obuhvata razvoj aplikacije koja sadrži edukativni video materijal sa pokaznim vežbama razvojnih veština za uzrast dece do tri i po godine. Aplikacija je prvenstveno namenjena roditeljima i pomaže im da prate razvoj svoje dece.

Tokom implementacije projekta razvoja Aplikacija za rani razvoj deteta, podržanog od kompanije A1 Srbija u okviru drugog ciklusa programa Svet kakav želiš mapirani su razvojni periodi dece i u odnosu na specifične razvojne oblasti krerian je odgovarajući video sadržaj. U kreiranje video materijala, ukupno 40 kratkih videa, uključili su se roditelji, deca i stručnjaci iz različitih oblasti razvoja. Video material koji uključuje pokazne vežbe pomoći će roditeljima da na vreme uoče izazove u razvoju svoje dece i da što ranije započnu preporučene intervencije. 

Kako bi učinili materijale što dostupnijima Udruženje Logo – centar za razvoj i igru je kreirao novu Google Play aplikaciju, preuzetu 500 puta, na kojoj se nalazi po oblastima razvoja, 15 do 40 kraćih snimaka, koji pokazuju očekivano ponašanje deteta za dati uzrast.

U narednom periodu planirano je kreiranje dodatnog video materijala i sadržaja, kao i kreiranje adaptacija aplikacije za druge platforme.