Nagrađeno pet projekata

Male, ali za lokalnu zajednicu izrazito važne korake promena uvek su činili pojedinci i njihove inicijative. Koračajući tom stazom, gurali su stvari napred, ukazivali na probleme i davali rešenja. Tako je i sa pet projekata koje smo nagradili novčanim sredstvima i mentorskom podrškom u okviru trećeg ciklusa programa Svet kakav želiš.

U pitanju su projekti iz oblasti ekologije, javnog zdravlja i obrazovanja. Jedan od njih je Kutak za oporavak, lečilište za zaštićene i strogo zaštićene vrste divljih ptica Poljoprivredne škole sa domom učenika iz Bačke Topole. Ovim projektom Poljoprivredna škola će doprineti, ne samo biodiverzitetu i boljitku divljih ptica, već i edukaciji svojih đaka, ali i podići svest javnosti o ovoj temi. U okviru eko projekata, podržali smo i organizaciju Pro.Tok21 iz Smedereva, sa svojim projektom Srbija bez divljih deponija. Divlje deponije su prečest problem životne sredine kod nas, a putem ovog projekta radiće se na procesu njihove sanacije, uklanjanja i sprečavanja nastanka, a sve kroz veći građanski aktivizam putem digitalnih alata.

Iz oblasti javnog zdravlja, nagradili smo StartHub iz Kosjerića i njihovu inicijativu o pravima na kvalitetnu uslugu i negu porodilja – saMAMAma. Kako je ova tema aktuelnija nego ikad, radiće se na unapređenju psihološkog blagostanja i položaja porodilja u Užicu i Kosjeriću. Realizovaće se kroz praćenje i informisanje javnosti i direktnim radom sa porodiljama: razvijanjem servisa podrške za trudnice i porodilje, te kreiranjem i unapređenjem javnih politika koje se tiču zdravstvene zaštite trudnica i porodilja.

U domenu edukacije i digitalne pismenosti, nagradili smo dva projekta. Novčana sredstva i monitoring dobilo je udruženje Primenjena fizika i elektronika kroz projekat I-Robot. Opremiće se letnji kampovi veštačke inteligencije i robotike u Tršiću i time radoznaloj, talentovanoj i motivisanoj deci omogućiti besplatan praktičan i teorijski rad uz mentorstvo stručnjaka iz ovih oblasti. Takođe, podržali smo i projekat Škola dobre volje, Somborskog edukativnog centra. Naime, u ovom gradu, opremanjem digitalnog kabineta biće omogućena održivost besplatnog obrazovnog servisa za decu i roditelje, sa naglaskom na ranjive grupe.

Ukupan iznos za realizaciju projekata iznosi 2,5 miliona dinara, a implementacija projekata iz trećeg ciklusa biće završena u oktobru 2022. Program sprovodi kompanija A1 Srbija, a kreativni partner zadužen za razvoj i implementaciju je regionalna organizacija Propulsion.

Kontinuiranom podrškom, kako novčanom, tako i mentorskom, inicijativima i entuzijastima koji vizionarski žele promenu za svoju zajednicu, gradimo bolje društvo i svet. Tako se i iz jednog programa, razvila celokupna platforma Svet kakav želiš, kroz koju ćemo kontinuirano podržavati organizacije i zajedno činiti naše društvo održivijim i perspektivnijim.