ekologija

Bolji vazduh građanima

Klimerko je uređaj za merenje kvaliteta vazduha, koji meri PM1, PM2,5 i PM 10 čestice u vazduhu, kao i vlažnost vazduha, pritisak i temperaturu. U okviru ovog projekta 40 građana u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji je dobilo i instaliralo Klimerka, pristupačan uređaj za merenje kvaliteta vazduha.

Projekat realizuje Internet društvo Srbije, a podržan u okviru drugog ciklusa programa društvene odgovornosti Svet kakav želiš.