ekologija

#FfmEkosistem

Kroz #FfmEkosistem predstavljamo kratke i prodorne autorske tekstove savremenih regionalnih autora i autorki koje smo upitali da kroz iz svoje perspektive, i još bliže – iz svoje ruke, daju odgovor na neka važna ekološka pitanja. Svako od tih dela uobličavaju lokalni dizajneri i dizajnerke i svojim radom tekstovima daju nove uvide i perspektive.

Ffm Ekosistem je ideja i realizacija F.fm platforme koja je posvećena širenju svesti o održivom razvoju, sa fokusom na edukaciju, javno zagovaranje i razvoj alata koji promovišu i omogućavaju ekološki prihvatljive navike građana u Srbiji.