ekologija

Kutak za oporavak

Opremanjem lečilišta za zaštićene i strogo zaštićene vrste divljih ptica na školskoj ekonomiji Poljoprivredne škole sa domom učenika Bačka Topola podižemo ekološku svest zajednice, a lečenjem povređenih ptica doprinosimo zaštiti prirode.

Projekat realizuje Poljoprivredna škola Bačka Topola, u okviru trećeg ciklusa programa društvene odgovornosti Svet kakav želiš.