Svet kakav želimo u brojkama: Pozitivne društvene promene kojima smo doprineli

Kada se osvrnemo u godini za nama, toliko toga smo zajedničkim radom i trudom postigli – podržavajući različite inicijative inicijalno kroz program, a potom i platformu Svet kakav želiš

Mentorskom i finansijskom podrškom, ostvarili smo saradnju sa organizacijama u Srbiji u sferama ekologije, obrazovanja i javnog zdravlja. Ovo su konkretni rezultati tih organizacija za ovu godinu.

Organizacija Centar za mame je kroz prvu liniju psihološke podrške za mame je ostvarila preko 400 poziva i preko 150 sati razgovora sa mamama i onima koji o mamama brinu. Pozivanjem broja 060 339 3390, mame i oni koji brinu o njima imali su, a i dalje imaju, priliku da razgovaraju sa volnterkama koje ih slušaju, razumeju i sa kojom mogu da podele svoja osećanja, brige, nedoumice i probleme.

Čak 5000 osoba je u ovoj godini preuzelo aplikaciju Rani razvoj deteta, koje za cilj ima pomoć roditeljima dece do tri, tri i po godine koje je presudno za razvoj dečije ličnosti. Ovu veb i Android aplikaciju razvilo je udruženje Logo centar u kom deluje niz stručnjaka, od psihologa logopeda, do defektologa i pedagoga.

Kroz projekat saMAMA udruženja StarHub iz Kosjerića, realizovan je prvi servis podrške, individualne sesije i vebinari za porodilje u Kosjeriću i Užicu. Projekat je prvenstveno usmeren na žene iz ruralnih sredina, koje često nemaju pristup psihološkoj pomoći.

U okviru projekta Zasadimo život zajedno donirano je 1,5 tona organske hrane za 290 dece obelele od raka smeštenih u pet NURDOR roditeljskih kuća u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Iza ovog projekta stoji udruženje Bašta može svašta.

Tokom 2022. godine kurs Budi data driven, fondacije Petlja, je započelo i završilo 5100 polaznika. Kurs je besplatan i interaktivan na temu obrade, analize i vizuelizacije podataka pomoću programskog jezika Pajton. Prvenstveno je namenjen učenicima završnih razreda gimnazija, studentima netehničkih fakulteta, ali i svima koji žele bliže da se upoznaju sa obradom, analizom i vizualizacijom podataka.

U okviru projekta Zaigrani Centra za razvoj participativnog obrazovanja, podeljeno je 136 setova edukativnih ekoloških igračaka Andramolja, za 6000-8000 dece u 40 gradova i 106 vrtića. Ove igračke podstiču razvoj dispozicija za učenje kod dece i u skladu sa novim nacionalnim programom predškolskog vaspitanja i obrazovanja. U okviru istog projekta, 900 članova osoblja vrtića i 1500 roditelja je prošlo edukaciju na temu obrazovanja za održivi razvoj na ranom uzrastu.

Kroz projekat Škola dobre volje, volonter/ka deci na usluzi Somborskog edukativnog centra, opremljen je digitalni kabinet i obezbeđeni didaktički materijali za više od 150 dece iz ranjivih grupa i njihovi roditelje u Somboru. U ranjive grupe spadaju deca sa različitim vrstama smetnji u razvoju, deca bez roditeljskog staranja, koja potiču iz socijalno ugroženih porodica, deca iz ranjivih manjinskih grupa, samohranih roditelja, kao i ona iz hraniteljskih porodica.

Tokom ove godine i 40 srednjoškolaca i srednjoškolki završilo je letnji kamp robotike Veštačka inteligencija i robotika, u okviru koga su relizovali 20 svojih naučno-inženjerskih projekata. Kamp robotike je projekat udruženja Primenjena fizika i elektronika koji ima za cilj dodatnu naučno-inženjersku edukaciju već motivisanih i nadahnutih đaka srednjih škola.

U 56 opština u jugoistočnoj Srbiji koje nemaju merne stanice postavljeno je ukupno 198 Klimerko uređaja za merenje kvaliteta vazduha. Ovaj uređaj, koje je razvilo Internet društvo Srbije, meri kvaliteta vazduha, odnosno PM1, PM2,5 i PM 10 čestice u vazduhu, kao i vlažnost vazduha, pritisak i temperaturu.

U Poljoprivrednoj školi sa domom učenika Bačka Topola izgrađeno je lečilište za 300 do 1000 zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta ptica. Tim nastavnika i đaka radili su na adaptaciji zgrade u okviru školske ekonomije, te izgradnji unutrašnjih volijera, video nadzora, kao i rendgen sale. Takođe, učenice su oslikali i zidove volijera sa ciljem smanjenja stresa kod zbrinutih ptica.

Tokom ove godine podržali smo i udruženje Pro.Tok21 iz Smedera. Putem njihove aplikacije Prijavi deponiju, locirano je i dokumentovano 130 divljih deponija na teritoriji Smedereva i za njih podneta prijava nadležnima.

Nastavljamo da pokrećemo i podržavamo projekte društvene odgovornosti sa misijom koju smo imali od samog početka – bolji svet za sve.