Društveno odgovorno poslovanje kompanija – trend ili kontinuirana posvećenost?

Stabilizacijom pandemije svet se vraća rešavanju drugih gorućih, planetarnih i nacionalnih pitanja. Dok iskustva iz prošlogodišnje krize potvrđuju da efikasna sistemska rešenja iziskuju podelu odgovornosti i angažovanost svih društvenih aktera, nova globalna istraživanja pokazuju da društvene zajednice sve više očekuju i najviše veruju biznis liderima.

Sve je manje poverenje svetske javnosti u državne institucije i nevladin sektor, a sve veće u tržišne lidere kada je reč o rešavanju društvenih kriza, pokazuje Edelman Trust Barometer izveštaj za 2021. godinu. Čak 86% građana obuhvaćenih istraživanjem očekuje od lidera velikih kompanija da preuzmu inicijativu u rešavanju posledica pandemije i drugih socijalnih, ekonomskih, ekoloških pitanja. 

Filantropsko usmerenje kompanija i njihova težnja da se bolje povežu sa zajednicom, pozitivan su korporativni trend koji sa godinama jača. Tako se u Forbsovoj listi CSR prioriteta u 2021. kojima se lideri različitih industrija upravljaju u svojim aktivističkim poduhvatima, navodi da je „globalno davanje“ u porastu. To u praksi znači da kompanije sve češće podržavaju dobrotvorne organizacije, sponzorišu projektne ideje i javne kampanje koje osvešćuju građane o važnim temama i pozivaju na akciju zajedničkog unapređivanja stanja u društvu. 

Manji broj njih ide korak dublje i spremno je da kao pokrovitelj „zasuče rukave“. Samo retki su uspeli da odneguju internu poslovnu kulturu u kojoj su zaposleni motivisani da se volonterski pridružuju javnim akcijama i dele kolektivnu aktivističku svest, da očuvaju poverenje korisnika i kupaca i osluškuju potrebe zajednice u kojoj posluju podržavajući izgradnju boljeg sveta za sve u njoj na različite načine.

Primer takve kompanije, čija je tradicija društvenog angažovanja u Srbiji počela dolaskom na domaće tržište još pre 13 godina, jeste A1 Srbija. 

Novopokrenutim programom Svet kakav želiš, A1 Srbija je podržao najoriginalnije građanske inicijative koje, po oceni relevantnih stručnjaka i na osnovu glasova javnosti,  predlažu najkorisnija i najodrživija rešenja za unapređenje neke društvene sfere. Pobedničke ideje nagrađene su sredstvima za realizaciju projekata, a osim finansijske, nosioci projekata će na putu ostvarivanja zacrtanih ciljeva imati i mentorsku i konsultantsku podršku tima koordinatora ovog programa.

Tri ideje nagrađene sredstvima u ukupnoj vrednosti od 10 miliona dinara, tiču se unapređenja sistema javnog zdravlja, obrazovanja i ekologije. 

Prvonagrađenu projektnu ideju „Bolji vazduh građanima“ predložilo je Internet društvo Srbije, a njihova inicijativa se bazira na produkciji pristupačnih low-cost uređaja za merenje kvaliteta vazduha. Drugoplasirani projekat je „Mama, kako si“, Centra za mame koji će kreirati besplatnu telefonsku liniju za psihiološku podršku mamama.  „Budi data driven“ Fondacije Petlja je treći nagrađeni projekat u okviru ovog programa i on se zasniva na pokretanju otvorene platforme koja pruža besplatan onlajn pristup edukativnim materijalima u vezi sa interpretacijom i vizuelizacijom podataka.

Podrška kompanija inicijatorima promena je značajan iskorak ka društvu koje bi bilo optimalnije i zdravije mesto za život svih. Ostaje da vidimo da li će ovakvi tipovi korporativnih usmerenja nastaviti da rastu, ali ne treba zaboraviti da je osim poteza kolektiva, važna svest svakog pojedinca o ličnoj odgovornosti i mogućnosti delovanja koje idu u korak sa održivom vizijom i koje su neophodne da bismo živeli u svetu u kakvom želimo.