ESG u telekomunikacijama: transformacija ka održivom poslovanju

ESG u telekomunikacijama: Transformacija ka održivom poslovanju 1

Foto: Darko Radulović

Pre svega nekoliko godina održivi razvoj je od nečeg što je bilo poželjno, ali ne nužno, postao neophodni element poslovanja kompanija širom sveta. ESG je u svakodnevno poslovanje doneo kvantifikaciju, merljive ciljeve, konkretne korake koje kompanije moraju da preduzmu, kao i stroge standarde u izveštavanju o napretku na putu ka održivosti.

Telekomunikaciona industrija igra ključnu ulogu u globalnoj povezanosti i digitalnoj transformaciji društva. Stoga, primena ESG standarda ima poseban značaj u ovom sektoru. A1 je prva TelCo kompanija u Srbiji koja je počela da primenjuje solarne izvore energije u sopstvenom poslovanju. O tome na koji način se postaje game changer u održivom poslovanju razgovarali smo sa Dejanom Turkom, CEO A1 Srbija i A1 Slovenija.

U poslednje 2-3 godine sve više kompanija implementira i primenjuje ESG kao neophodan element poslovnih strategija. Kako se ESG standardi primenjuju u A1?

Na nivou cele A1 Telekom Austrija Grupe usvojena je ESG strategija koja rešava važna pitanja iz oblasti zaštite životne sredine, društvene odgovornosti i korporativnog upravljanja. Dolazimo iz industrije koja je veliki potrošač električne energije, pa je i fokus naših ESG aktivnosti usmeren pre svega na povećanje udela obnovljivih izvora energije u našem energetskom miksu i povećanje energetske efikasnosti, s ciljem postepenog postizanja karbonske neutralnosti i poslovanja u skladu sa principima cirkularne ekonomije.

U praksi to znači da imamo 5.000 solarnih panela instaliranih pri našim baznim stanicama širom zemlje i prvi smo operator u Srbiji i u okviru A1 Grupe koji je počeo sa primenom ove tehnologije. Više od dve godine koristimo zelenu električnu energiju, pa je preko 1.000 naših baznih stanica povezano sertifikovanom električnom energijom iz obnovljivih izvora našeg distributera.

ESG u telekomunikacijama: Transformacija ka održivom poslovanju 2

Foto: Darko Radulović

Koji su ključni ciljevi kada govorimo o dostizanju karbonske neutralnosti u A1 i gde se trenutno nalazite na tom putu?

Neki od glavnih ciljeva na nivou cele A1 Grupe jesu smanjenje emisije štetnih gasova i postizanje karbonske neutralnosti, povećanje energetske efikasnosti za 80%, kao i podizanje svesti o neophodnosti reciklaže starih uređaja i produžene upotrebe uređaja. Ovo su ambiciozni ciljevi na kojima sva A1 tržišta predano rade. To je i razlog što je A1 Grupa među najboljim telekomunikacionim kompanijama u Sustainlitics-u (ESG rejting) i zauzima sedmo mesto od 219 kompanija širom sveta.

Kao što sam pomenuo, do sada smo postavili 5.000 solarnih panela, a cilj da do kraja 2023. dostignemo cifru od 5.600, što je jednako količini energije iz obnovljivih izvora za napajanje čak 750 domaćinstava u zemlji. Ukupne emisije CO2 (struja, grejanje, gorivo) smo u 2022. smanjili za 33%. Pored toga, planiramo i postavljanje solarnih panela na naš Data centar u Kragujevcu.

Nedavno ste pokrenuli projekat Niklo kao ja, u okviru kog će 10 gradova Srbije dobiti kišne bašte. Koji je značaj ovog projekta za kompaniju, a koji za lokalne zajednice?

U A1 Srbija smo svesni uloge koju igramo u izgradnji odgovornog društva i angažovanih zajednica, kao i načina na koji utičemo na ekonomske, obrazovne, društvene i ekološke promene. U svakodnevnom životu to se ogleda u unapređenju lokalnih zajednica u kojima poslujemo već 16 godina. Sa uvođenjem A1 brenda u Srbiji pokrenuli smo platformu Svet kakav želiš, koja istovremeno predstavlja viziju sveta kome težimo i kroz koju podržavamo održive, inovativne i društveno korisne projekte, ideje i inicijative u oblastima javnog zdravlja, obrazovanja, zaštite životne sredine i kulture. U sve inicijative uključen je veliki broj eksperata, ali i naši korisnici i šira zajednica.

„Niklo kao ja“ je prirodan nastavak ekoloških aktivnosti koje su utkane u naše poslovanje. Vodili smo se analizom posledica klimatskih promena i, uz podršku stručnjaka i dugogodišnjih saradnika, tražili rešenje koje bi bilo jednako funkcionalno i primenjivo u različitim gradovima. Ispostavilo se da su kišne bašte idealno rešenje, koje do sada nije primenjivano nigde u Srbiji.

Osim kišne bašte – koja sama po sebi donosi veliki broj benefita u očuvanju životne sredine i saniranju posledica klimatskih promena, ono što je nama kao kompaniji posebno važno je što smo otvorili temu sa lokalnim samoupravama širom Srbije i kroz ovaj projekat im pružili neophodno znanje i dobar primer kako da kišne bašte ožive i na drugim lokacijama.

Na koji način kišne bašte doprinose očuvanju životne sredine?

Kišne bašte su direktan odgovor na već nastale negativne posledice klimatskih promena. I sami ste videli koliko je padavina bilo prethodnih nedelja, a upravo kišne bašte zbog specifičnosti pripreme zemljišta i odabira biljaka imaju kapacitet da upiju veće količine vode i time smanje nastajanje poplava i klizišta. Osim toga, tu je i očuvanje biodiverziteta, poboljšanje kvaliteta vazduha… Podjednako važno, dolazak kišne bašte u jednu sredinu i uključenost pojedinaca u pokretanje pozitivnih promena podiže svest šire zajednice o očuvanju životne sredine i smanjenju štetnih posledica ubrzanih klimatskih promena.

Šta možemo da očekujemo u nastavku ovog projekta?

Pripremna faza je završena i svi sa nestrpljenjem čekamo pogodnije vremenske uslove da krenemo sa uređenjem bašti. Našem timu profesionalnih baštovana će se priključiti i stanovnici izabranih gradova i zajedno raditi na postavljanju kišnih bašti, kao i naši ambasadori glumica Miona Marković i putopisac i TV autor Andrej Maričić. Veliku podršku u implementaciji pružio nam je i Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, čiji studenti i zaposleni će direktno učestvovati u projektovanju i izradi ovih zelenih površina. Sve bašte će biti prikazane na sajtu www.svetkakavzelis.rs, na kom će se odvijati i glasanje za najlepšu, ali ono što je nama najvažnije jeste da će 10 gradova u Srbiji dobiti svoje prve kišne bašte.