i-Robot: Naučno-inženjerska edukacija za motivisane učenike i učenice

U okviru platforme Svet kakav želiš podržali smo i projekat iz sfere obrazovanja, i-Robot. Projekat je osmislilo udruženje Primenjena fizika i elektronika sa ciljem dodatne naučno-inženjerske edukacije već motivisanih i nadahnutih učenika i učenica srednjih škola. 

Radoznaloj, talentovanoj i motivisanoj deci omogućiće se besplatan praktičan i teorijski rad, uz mentorstvo vrhunskih stručnjaka iz oblasti robotike, elektronike, veštačke inteligencije i srodnih tema. Upravo je ova vizija bila na pameti pomenutom udruženju, ali i nama kao kompaniji kada smo odlučili da mentorski i finansijski podržimo ovaj projekat.

Predavači su profesionalci iz svetski poznatih kompanija, kao i profesori i asistenti na fakultetima. Tokom leta održane su dve onlajn radionice iz programiranja – osnove programskog jezika Python, dok je deo iskusnijih đaka učio da pravi igrice, poput šaha, tenkića i Wordle-a. Pored programerskog dela radionice, učenice i učenici su učili i o mikrokontrolerima; upoznavali su se sa osnovama funkcionisanja, njihovom primernom i programiranjem, uz pomoć Arduino platforme. Praktični deo se sastojao od izrade simulacije parking senzora, kontrolisanja servo motora, RGB led dioide…

Pored letnjeg, tokom godine organizuju se i zimski kamp, kao i jesenje i prolećne onlajn radionice.

U narednom periodu, u okviru projekta planirana je nabavka 3D štampača, lemilice i merne i laboratorijske opreme koji će biti korišćeni u letnjim kampovima Veštačke inteligencije i robotike. Projekat je počeo u julu ove godine, a trajeće do 2026. godine.

Iza projekta stoji tim ljudi sa preko 15 godina iskustva u ovoj oblasti i više od 100 održanih seminara.