Kontinuirana podrška ženama: SOS linija za mame i saMAMAma

Na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, koji se obeležava širom planete, podsećamo na projekte koji u fokusu imaju podršku ženama, a koje smo podržali kao A1 kompanija.

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama ustanovljen je 1981. godine u Bogoti, a od 1999. prihvaćen je i od Ujedinjenih nacija, sa ciljem podizanja svesti o sveprisutnom fizičkom, seksualnom i psihičkom nasilju nad ženama.

Nasilje nad ženama, bilo kog oblika, problem je celokupnog društva, a ne privatna stvar. Statistika OEBS-a pokazuje da je u Srbiji 1.7 miliona, odnosno 62% žena reklo da je doživelo seksualno uznemiravanje, proganjanje ili neku vrstu nasilja. Ovde spadaju i žene koje su majke ili će tek postati mame, i one mogu proživljavati akušersko, emotivno ili fizičko nasilje. Često nemaju kome da se obrate za pomoć i podršku. 

Upravo zato smo kroz platformu Svet kakav želiš podržali dva projekta sa ciljem pomoći ženama koje su majke, kao i onima koje će tek postati mame – porodiljama i trudnicama. U pitanju su SOS linija za mame organizacije Centar za mame, kao i saMAMAma – inicijativa organizacije StarHub iz Kosjerića, koja pruža podršku porodiljama i trudnicama Zlatiborskog okruga, i preventivno deluje u kontekstu akušerskog nasilju.

SOS telefon za psihološku podršku, na broju 060/339-3390, aktivan je skoro godinu dana. Putem njega majke, ali i svi oni koji učestvuju u detetovom odgoju, mogu da sa volonterima Centra za mame razgovaraju o tome kako se osećaju i dele svoje nedoumice, probleme i brige. Detalji razgovora, kao i svi podaci koji se dele tokom razgovora, ostaju poverljivi.

SaMAMAma inicijativa je realizovana kroz servis onlajn, besplatnih i poverljivih 1 na 1 razgovora. Servis je namenjen porodiljama i njihovom postporođajnom prilagođavanju, trudnicama koje žele da razgovaraju o trudnoći, porođaju i ostalim temama vezanim za rađanje. One mogu razgovarati i o temama i stanjima stalne brige, tuge, zastrašujućih i nametljivih misli. Namenjen je i ženama koje su doživele gubitak ili su imale druge neočekivane ishode porođaja, kao i svim roditeljama koji žele da se osete bolje u svojoj novoj ulozi. Servis je usmeren na žene iz ruralnih sredine, koje često nemaju pristup psihološkoj pomoći.

Kroz mentorsku i finansijsku podršku kao kompanija A1, a kroz program Svet kakav želiš, podržavamo inicijative i projekte koji doprinose boljitku društva u kom živimo. Ove inicijative i projekti obuhvataju oblasti javnog zdravlja, obrazovanja i ekologije.