Kursu “Budi data driven” pristupilo više od 1300 ljudi

Da bismo se lakše snašli u mnoštvu informacija i podataka kojima smo svakog dana okruženi i da bismo uspeli da razvojimo bitne informacije od nebitnih, kao i da pravilno rasuđujemo, potrebno je da poznajemo makar delimično osnove statistike. Statistika tako postaje univerzalni jezik za razumevanje podataka i samostalno donošenje zaključaka i jedna od glavnih veština za budućnost. U tome nam može pomoći kurs Budi data driven.

Ovaj kurs je rezultat istoimenog projetka koji je osmislila fondacija Petlja, a koji je potpomognut od kompanije A1 Srbija kao deo prvog ciklusa programa društvene odgovornosti Svet kakav želiš. Fondacija Petlja je osnovana sa ciljem unapređenja algoritamske pismenosti u Srbiji i već godinama unazad motiviše učenike na samostalno učenje i nadgradnju znanja stečenog u školi, omogućava im pristup besplatnim, interaktivnim obrazovnim resursima i kontinuirano radi na popularizaciji algoritamske pismenosti, posebno programiranja među mladima. 

Kurs Budi data driven je posvećen učenju obrade, analize i vizuelizacije podataka uz pomoć programskog jezika Pajton i interaktivnog okruženja za obradu podataka Džuputer. Koristeći kao primer podatke iz oblasti umetnosti, javnog zdravlja, ekologije i sporta, polaznici kursa imaju priliku da nauče gde da traže podatke, kako da ih filtriraju, grupišu i transformišu za analizu, kako da obrađuju podatke uz pomoć jezika Pajton u okruženju Džuputer i da tako savladaju osnove statistike. Budi data driven je pre svega namenjen učenicima završnih razreda gimnazija, studentima ne-tehničkih fakulteta, ali i svim građanima i građankama koji žele bliže da se upoznaju sa obradom, analizom i vizualizacijom podataka.

Kurs je pokrenut 21. decembra prošle godine i od tog perioda pa do sada kursu je pristupilo više od 1300 ljudi. Najveća posećenost zabeležena je u periodu od objavljivanja kursa do kraja prošle godine. Predstavnici fondacije Petlja očekuju da će se interesovanje za kurs dodatno povećati kada se učenici vrate u škole i kada studenti započnu drugi semestar, jer će u to vreme studenti biti rasterećeniji i imati više kapaciteta da se bave učenjem novih veština.