Meteorolog Đurđević: Veliki doprinos projekta “Svet kakav želiš” u rešavanju problema zagađenja

Vladimir Đurđević, meteorolog, klimatolog i profesor na Fizičkom fakultetu u Beogradu podržao je inicijativu kompanije A1 Srbija za podršku projektima u oblasti ekologije, gde je ključni problem zagađenje vazduha.

Programu društvene odgovornosti “Svet kakav želiš”, u okviru kojeg će kompanija A1 Srbija izdvojiti 10 miliona dinara za podršku projektima vezanih za javno zdravlje, obrazovanje i ekologiju, priključili su se stručnjaci iz pomenutih oblasti.

“Nismo vodili dovoljno računa o tome u prošlosti, iako su stručnjaci znali o čemu se radi, neophodno je da postoji društvena osvešćenost. U tome su nam malo pomogle aplikacije na telefonima i lakši pristup informacijama, ljudi su se zapitali zašto smo tako često ljubičasti i crveni”, rekao je za Tv Prva Vladimir Đurđević, meteorolog, klimatolog i profesor na Fizičkom fakultetu u Beogradu.

Ključni zagušivači vazduha u Srbiji su velika industrija i termoelektrane, kao i individualna ložišta. Sa druge strane, postoji veliki broj malih zagađivača, ali i saobraćaj, poljoprivredne površine i deponije.

Iako se u društvu popravlja opšta svest o zagađenju, kako kaže Đurđević, zbog jako loše situacije ljudi očekuju da se nađu rešenja i da se na neki način i sami uključe.

“Pojedinci mogu da daju doprinos, najpre tako što će se povećati interesovanje za problem i širenje svesti o istom. Značajno je i da optimizujemo potrebu za različitim resursima, kao što su, voda, struja, zatim da ne bacamo hranu, da ne kupujemo previše garderobe, jer za sve te stvari je potrebno da se potroši određena količina energije koja se negde proizvodi, a zanmo da su ta postrojenja veliki zagađivači”, objašnjava Đurđević.

Kada je reč o podršci privatnog sektora u rešavanju ovog problema, Đurđević ističe da je veoma značajna uloga kompanija koje su vidljive u javnosti, poput A1 Srbija, jer je veličina problema ogromna.

“Da bismo ga rešili, neophodno je da svi učestvujemo, od države preko privatnog sektora do pojedinaca. Priključio sam se programu kompanije A1 jer je uloga stručnjaka da ljudima što više objasni o čemu se radi, i da ih podstaknemo da se priključe tom talasu promena u boljem pravcu”, kaže Đurđević.