Postavljeno 40 novih uređaja za merenje kvaliteta vazduha na teritoriji istočne i jugoistočne Srbije

Ekološki problemi su poslednjih godina jedni od glavnih problema s kojima se čitava planeta suočava, a zaštita životne sredine postaje preduslov za održavanje zdravog i normalnog života svih ljudi. Ipak, ljudi u lokalnim sredinama često nemaju priliku da se uvere u kvalitet vazduha usled nedovoljnog broja mernih stanica. Zato je organizacija Internet društvo Srbije povela inicijativu Vazduh građanima, koja za cilj ima transparentnost i demokratizaciju jasnih podataka o kvalitetu vazduha na teritoriji cele Srbije.

Tokom implementacije projekta Bolji vazduh građanima, podržanog od kompanije A1 Srbija u okviru prvog ciklusa programa Svet kakav želiš, Internet društvo Srbije je instaliralo 40 novih low-cost uređaja za merenje kvaliteta vazduha na teritoriji istočne i jugoistočne Srbije. Iz društva saopštavaju da su ponosni na to što je preko 150 građana inicijalno izrazilo želju da učestvuje u projektu, a težnja društva je da kroz realizaciju budućih projekata obezbedi uređaje za sve zainteresovane građane. Takođe smatraju i velikim uspehom to što su uspeli da instaliraju toliki broj novih uređaja na ovoj teritoriji Srbije, jer ta mesta spadaju u najugroženija područja Srbije po pitanju kvaliteta vazduha, a za mnoga od njih ne postoje adekvatni podaci o nivou zagađenosti. Najveći odaziv bio je među građanima iz okoline Bora i Surdulice.

Takođe, tokom implementacije projekta Internet društvo Srbije je kreiralo novu aplikaciju za IoS, koja se može preuzeti na Apple Store-u, a kreirana je i nova verzija Klimerko 2.0, kojom je olakšano povezivanje uređaja na wi-fi mrežu. Internet društvo Srbije trenutno radi na prikupljanju podataka koje Klimerko uređaji šalju sa teritorije istočne i jugoistočne Srbije kako bi se stekla potpuna slika o nivou zagađenja na ovom području, a zatim i preduzele adekvatne mere da bi se kvalitet vazduha u toj oblasti poboljšao.

U narednim mesecima težnja društva je da se poveže sa sličnim organizacijama koje su posvećene istom cilju kako bi rezultati merenja bili iskorišćeni u aktivnostima koje će dovesti do bolje implementacije zakona o zaštiti životne sredine.