Prva SOS linija za mame

One koje su uvek tu za svoje najmilije i koje imaju razumevanja za sve sada imaju kome da se obrate kada je i njima to potrebno. Naime, mame se u Srbiji susreću s brojnim izazovima i često su suočene s velikom količinom posla i obaveza koje su preuzele na sebe, a gotovo polovina njih nema kome da se obrati za pomoć u tim stresnim trenucima. 

Kroz prvi ciklus programa društvene odgovornosti Svet kakav želiš A1 Srbija je podržala inicijativu Centra za mame o pokretanju SOS linije za mame. Centar za mame je organizacija koja se gotovo deset godina aktivno zalaže za prava mama i kroz svoje aktivnosti podstiče svest o položaju žena, svakodnevno se boreći protiv svih oblika diskriminacije kojima su mame izložene. Njihova SOS linija je nešto što je jedinstveno u Srbiji i regionu, a može se reći čak i u svetu.

SOS Mama započela je s radom u decembru 2021. godine kako bi sve mame, ili one koje tek nameravaju da to postanu, imale mogućnost da se obrate nekome kada god osećaju da im je pomoć potrebna. Volonterke anagažovane u radu s mamama su tu da ih saslušaju, podrže i razumeju u svim izazovnim situacijama koje majčinstvo sa sobom nosi. 

Sve mame mogu da se jave na broj telefona 060 3393 390, linija je zasad otvorena radnim danima od 9 do 15 časova, a svi detalji razgovora i podaci koji se tokom razgovora iznesu ostaju poverljivi. Sve savetnice koje razgovaraju s mamama su posebno obučene za to i prolaze kroz treninge, a neretko su i same mame, pa mogu lakše da se identifikuju s njihovim poteškoćama jer su i same kroz to prošle. Predstavnici Centra za mame su istakli da je interesovanje za SOS liniju zasad dosta dobro, a pozivaju i sve zainteresovane volonterke da se pridruže Centru. Ono što je posebno zanimljivo jeste da se, osim mama, često javljaju i njihove bliske drugarice ili pak bake koje žele da pomognu svojim snajama i da dobiju neki koristan savet u vezi s tim kako mogu da im se nađu u izazovnim situacijama kroz koje svakodnevno prolaze i da im pokažu da na tom putu nisu same. Mame se najčešće žale upravo na usamljenost, a često imaju i dileme u vezi s promenom identiteta žene kada postane majka, promenom dinamike odnosa unutar porodice, prilagođavanjem novonastaloj ulozi i boljem doživljaju sebe. Pored psiholoških problema, mame se javljaju i zbog zdravstvenih problema koje one ili njihova deca imaju ili nekih konkretnih porodičnih situacija. Savetnice su tu da ih umire, saslušaju, pruže im konkretan savet i podršku u svakom trenutku.