Škola dobre volje, volonter/ka deci na usluzi – nesebična pomoć deci u Somboru

Kroz program društvene odgovornosti, Svet kakav želiš, podržali smo i Somborski edukativni centar i njihov projekat Škola dobre volje, volonter/ka deci na usluzi, opremanjem digitalnog kabineta.

Somborski edukativni centar (SOC) nevladina je i neprofitna organizacija koja kroz različite aktivnosti više od deset godina pomaže deci osnovnoškolskog uzrasta, sa naglaskom na one iz ranjivih grupa. U ranjive grupe spadaju deca sa različitim vrstama smetnji u razvoju, deca bez roditeljskog staranja, koja potiču iz socijalno ugroženih porodica, deca iz ranjivih manjinskih grupa, samohranih roditelja, kao i ona iz hraniteljskih porodica.

Jedna aktivnosti SOC-a je i Škola dobre volje, volonter/ka deci na usluzi koja predstavlja volonterski servis pružanja besplatne pomoći u učenju deci osnovnoškolskog uzrasta. Volonteri/ke deci drže individualne časove na kojima im dodatno objašnjavaju školsko gradivo. Svi časovi su besplatni i prilagođeni svakom detetu. Program je namenjen prevashodno deci iz ranjivih grupa, ali i svoj drugoj deci, kojoj je potrebna besplatna pomoć u savladavanju nastavnog gradiva. Volonteri i volonterke SOC-a su mladi od 15 do 30 godina i biraju se iz redova budućih i svršenih učitelja i učiteljica, ali i oni koji imaju samo dobru volju i želju da rade sa decom.

Putem programa Svet kakav želiš, opremili smo digitalni kabinet SOC-a, računarskom opremom i time doprineli održivosti ovog besplatnog obrazovnog servisa za decu. Škola dobre volje, volonter/ka deci na usluzi samo je jedan u nizu projekata iz kategorije obrazovanja koji smo podržali. Podržavamo i projekte iz sfere kulture, javnog zdravlja i ekologije, kako bismo podstaknuli pozitivne društvene promene i učinili svet u kom živimo boljim okruženjem za sve.