Školska godina je u toku, a znanje uvek možemo proširivati – i sa kursom Budi Data Driven

Otvoreni obrazovni resursi postali su imperativ edukacije današnjice, te pružaju brojne mogućnosti za pojedince, a samim tim i unapređenje društva u celini. Imajući ovo u vidu, kao kompanija A1 a u okviru platforme Svet kakav želiš, podržali smo brojne projekte iz ove sfere, a jedan od njih je i Budi data driven.

Kako je školska godina uveliko u toku, možda je i vreme da krenete da pohađate interaktivan i besplatan onajn kurs koji je dostupan na sajtu fondacije Petlja, koja je osnovana sa ciljem unapređivanja algoritamske pismenosti u Srbiji. Kurs je prvenstveno namenjen đacima završnih razreda gimnazija, studentima netehničkih fakulteta, ali i svima koji žele da kritički sagledavaju i analiziraju podatke kojima smo svakodnevno zatrpani. U pitanju je analiziranje podataka sa društvenih mreža ili nekog sajta, iz novinskih tekstova. Kroz kurs polaznici imaju priliku da nauče kako da, pored analiziranja podataka, dođu i do zaključaka i adekvatno ih predstave. Sve ovo radi se uz pomoć programskog jezika Pajton i interaktivnog okruženja za obradu podataka Jupiter.

Podaci koji se obrađuju na kursu su iz četiri oblasti: umetnosti, javnog zdravlja, ekologije i sporta. Polaznici se upoznavaju sa raznovrsnim tehnikama analize podataka, različitim tipovima vizualizacije i glavnim načinima izvlačenja zaključaka iz podataka. Ukoliko do sada se niste susretali sa statistikom, na ovom kursu ćete imati priliku i za to, odnosno osnovnim konceptima statistike. Uz pomoć statistike moći ćete samostalno da donosite zaključke na osnovu podataka, koristeći pri tom alate programskog jezika Pajton. Kurs je do sada završilo 3500 polaznika i polaznica.

Sa kontinuiranim ciljem podrške pozitivnim društvenim promenama, kroz platformu Svet kakav želiš, podržavamo projekte iz oblasti javnog zdravlja, kulture, obrazovanja i ekologije. Društvena odgovornost poslovanja A1 kompanije ovim dopire do svih članova društva, i samim tim motiviše na akciju i promenu.