Upoznajte “Aplikaciju za rani razvoj” koja stimuliše napredak i ukazuje na moguće probleme

Verovatno nema roditelja koji bar jednom nije bio u nedoumici da li njegovo dete  ide u korak sa svojim vršnjacima. Da li dete zna dovoljan broj reči za svoj uzrast, koliko vešto hvata loptu, da li se i na koji način upušta u igru sa drugom decom? Samo su neka od pitanja o kojima roditelji brinu, ma koliko pratili razvoj dece i stručnu literaturu.

Imajući na umu ove izazove, udruženje Logo-centar osmislilo je „Aplikaciju za ranu intervenciju“ koja će biti višestruko korisna roditeljima dece uzrasta do tri i po godine. Video material sa pokaznim vežbama pomoći će im da na vreme uoče kašnjenje u razvoju i da što ranije započnu preporučene intervencije. Ukoliko, pak, zaključe da njihova deca na vreme dostižu važne prekretnice, aplikacija nudi niz ideja kako kroz igru stvoriti stimulativno okruženje za dostizanje punog potencijala deteta. Naime, poznato je da genetsko nasleđe čini 50 odsto ukupnog uticaja na razvoj mališana, dok su preostalih 50 odsto faktori sredine na koje roditelji mogu da utiču.

Tako je Logo centar, koji se inače bavi edukacijom roditelja i dece koja kasne u govorno-jezičkom razvoju, došao na ideju da razvije ovu aplikaciju, a podršku za realizaciju ovog projekta dobio je od A1 Srbija u okviru društveno odgovornog programa kompanije „Svet kakav želiš“. 

Kako kaže Olivera Vilimanović, defektolog-logoped i osnivač ove ustanove, ideja je bila da se roditeljima olakša praćenje razvoja dece i da što pre uoče eventualne probleme kako bi se iskoristio period ranog razvoja i kreirao individualni, stimulativni pristup detetu.

“U dugogodišnjem radu sa decom koja imaju razvojne poteškoće primetili smo da je momenat rane dijagnostike u domovima roditelja najvažniji. Aplikacija je  osmišljena kao džepna podrška za pitanja koja su uvek aktuelna, kako bi što ranije otpočeli sa nekim od preporučenih oblika intervencije, po mogućstvu pre navršene treće godine. Tada je  mozak u fazi visoke osetljivosti na stimulanse iz okruženja i  najprijemčiviji za oblikovanje i sticanje novih znanja. Kroz prikazane vežbe, roditelji će sa lakoćom moći da provere da li njihovo dete ima slično ponašanje u svom repertoaru”, naglašava Vilimanović. 

Ova aplikacija podrazumeva jednostavno rukovanje na mobilnim uređajima i računarima. Video materijale kreiraju stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom, prikazujući šta predstavlja redovan razvoj iz oblasti kognicije, socio-emocionalnog, govorno-jezičkog i senzornog razvoja, grube i fine motorike. Za svaku oblast se snima od 15 do 40 kraćih snimaka koji pokazuju očekivano ponašanje deteta za dati uzrast u okviru navedene oblasti. U slučaju da postoji kašnjenje u odnosu na uzrasne norme, aplikacija će skratiti period dolaska do dijagnoze i, što je ključno, ubrzati  izradu individualnog plana i programa po meri deteta. 

“Kada roditelj uoči zaostatak, parališe ga najpre sumnja, a zatim manično čitanje razloga kašnjenja, najčešće na internet forumima. Nakon toga  kreće potraga za stručnjacima i drugotrajna dijagnostika, a gubi se dragoceno vreme za stimulaciju razvoja. Aplikacija će pomoći roditelju da ne luta, već da se uveri šta njegovo dete može a šta ne. Tako će  moći da objasni šta je očekivano ponašanje koje ne uočava kod svog deteta i zatraži konkretnu pomoć stručnjaka na onom polju na kom je dete pokazalo kašnjenje (govor, motorika, kognicija….)“, objašnjava logoped.

Kako navodi Olivera Vilmanović, svako dete ima individaulni razvoj, a usvajanje novih veština može da varira šest meseci ranije i kasnije. Ipak, ako sa tri godine ne zna da imenuje bar dve boje, da baca i hvata loptu i nacrta krug, treba potražiti uzrok i pružiti podršku, upozorava ona. Važno je da roditelji kada primete neredovnost u razvoju svog deteta, prihvate činjenicu da se stanje ne može promeniti preko noći, da zahteva pažnju, preciznu dijagnostiku kao i holistički pristup. 

„Ne tretiraju se samo govor ili motorika kao problem, već se treba fokusirati na celokupan razvoj, kako bi porodica dobila adekvatnu podršku. U tom momentu okruženje će se ponašati podržavajuće, onoliko koliko roditelj prihvata ponašanje svog deteta kao neminovnost, a ne kao sramotu i problem koje se ne može rešiti. On ne treba da skriva dete od novih izazova već ide u susret izazovima i traži adekvatnu podršku bez odustajanja.  Kada postoji pozitivan stav po tom pitanju, što je nekada teško, mnogo je lakše na putu socijalizacije i usvajanja novih veština,” zaključuje Vilimanović.

Ovaj projekat Logo centra kompanija A1 će novčano podržati u okviru društveno odgovornog programa „Svet kakav želiš“. Naime, pri svakom sklopljenom ugovoru u okviru Prve tarfie A1 izdvaja novčana sredstva u visini jedne mesečne pretplate za realizaciju inicijativa usmerenih na naše najmlađe, a u oblastima javnog zdravlja, obrazovanja i ekologije.