Zaštita divljih ptica: Humana aktivnost Poljoprivredne škole iz Bačke Topole

Briga o životnoj okolini, ekološka svest, nega i ljubav prema životinjama kod dece, pored porodičnog okruženja, može da se razvija i u školi. Iz tih razloga, Poljoprivredna škola sa domom učenika Bačka Topola, uz finansijsku i mentorsku pomoć platforme Svet kakav želiš, realizuje projekat Opremanje lečilišta za zaštićene i strogo zaštićene vrste divljih ptica.

Doprinos sistemu zbrinjavanja divljih ptica u našoj zemlji svakako je neophodan, a pomenuta Poljoprivredna škola će uložiti velik napor u tome. Kako su mnoge od tih divljih ptica i zaštićene i/ili ugrožene vrste, uloga koju će škola imati nije zanemarljiva u kontekstu sveopšte zaštite ekosistema.

Tim nastavnika i đaka trenutno radi na adaptaciji zgrade u okviru školske ekonomije, te izgradnji unutrašnjih volijera, video nadzora, kao i rendgen sale. Takođe, učenice ove škole oslikavaju i zidove volijera sa ciljem smanjenja stresa kod zbrinutih ptica. Vođa tima je profesor veterine pomenute škole, Atila Poša.

Početak radova na rehabilitacionoj volijeri
Učenice dekorišu zidove unutrašnjih volijera u cilju smanjenja stresa kod zbrinutih ptica

Nakon adaptacije, ovaj kutak za oporavak će imati namenu medicinskog zbrinjavanja ptica, ali će se kroz projekat i veliki broj povređenih ptica nakon uspešne rehabilitacije vratiti u prirodu, čime će se doprineti zaštiti ekosistema kod nas. 

„Pacijenti” ovog lečilišta će biti dostavljani od strane pokrajinskog Zavoda za zaštitu prirode, gde će biti negovani, a stručnu i drugu pomoć škola će dobijati od zaposlenih u ZOO vrtu Palić i ZOO vrtu Beograda. Cilj je i unapređenje saradnje sa odgovarajućim fakultetima i institucijama, kako bi motivisani učenici bili usmereni ka edukaciji specifičnoj za profesije vezane za retke ptice.

Nastavnik mehanizacije nadgleda proces rada učenika
Nastavnik veterine sa učenicima na izgradnji rehabilitacione volijere

Ovim lečilištem je Poljoprivredna škola u Bačkoj Topoli postala pionir u školskom sistemu srednjih škola, ne samo u Srbiji, već i na Balkanu.

Kompanija A1, kroz platformu Svet kakav želiš, nastaviće sa podrškom inicijativama koje imaju širi, društveni uticaj u sferama kulture, ekologije, obrazovanja i javnog zdravlja.