Borba za čist vazduh ovde i sada: Šta mogu učiniti pojedinci, institucije i nevladin sektor?

Zagađenje vazduha jedno je od gorućih pitanja sadašnjice u čitavom svetu. Ni naša zemlja nije izuzeta od ovog globalnog problema, a širenje svesti, edukacija na ovu temu i pronalaženje rešenja odgovornost je svih nas. Kao pojedinci, udruženi sa institucijama i nevladinim organizacijama možemo učiniti toliko toga.

Ali pre svega, trebamo izneti činjenično stanje i to baš danas, na Svetski dan čistog vazduha (za vedro nebo). Zagađenje vazduha predstavlja kontaminaciju unutrašnjeg ili spoljašnjeg okruženja bilo kojim hemijskim, fizičkim ili biološkim agensom koji menja prirodne karakteristike atmosfere, navodi se na sajtu Svetske zdravstvene organizacije.

Uređaji za sagorevanje u domaćinstvima, motorna vozila, industrijski objekti i šumski požari su česti izvori zagađenja vazduha. Zagađivači od velikog značaja za javno zdravlje uključuju PM (particular matter) ili suspendovane čestice, ugljen monoksid, azot-dioksid i sumpor-dioksid. 

Posledice zagađenog vazduha su brojne – od pojave respiratornih i drugih bolesti kod ljudi, te je izvor morbiditeta i smrtnosti. Takođe utiče i na čitav ekosistem. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO), devet od deset osoba na svetu trenutno udiše vazduh koji premašuje smernice SZO, a najviše pate oni koji žive u zemljama sa niskim i srednjim prihodima. 

Većina zagađenja vazduha dolazi od upotrebe i proizvodnje energije. Sagorevanjem fosilnih goriva oslobađaju se gasovi i hemikalije u vazduh. Još jedna vrsta zagađenja – smog, se pogorošava sa povišenim temperatura, odnosno kada su vremenske prilike toplije i kada je više ultraljubičastog zračenja.

Kada je u pitanju naša prestonica, skoro pa redovno smo na listi najzagađenijih gradova u svetu. Sve ovo motivisalo je tim entuzijasta i ekoloških aktivista da osmislile low-cost uređaj za merenje vazduha koji će biti dostupan svima građanima – Klimerka. Uređaj je realizovan u okviru projekta Bolji vazduh za sve, iza kog stoji organizacija Internet društvo Srbije, a koji je podržala kompanija A1 putem platforme Svet kakav želiš.

Klimerko meri koncentraciju PM1, PM2.5 i PM10 čestica u mikrogramima prema jednom kubnom metru vazduha, kao i vlažnost i temperaturu vazduha, odnosno kvalitet spoljašnjeg vazduha. Na sajtu ovog uređaja, možete videti rezultate merenja u realnom vremenu.

Vrlo je lak za sastavljanje, a tutorijal možete pronaći na Jutjubu. Uloga koju pojedinac može da ima u ovom projektu borbe protiv zagađenja vazduha može se ogledati u pribavljanju i instalaciji uređaja. Kako mapa na sajtu pokazuje broj i lokacije trenutno instaliranih Klimerko uređaja za merenje kvaliteta vazduha, broj uređaja raste kako građani sklope nov uređaj. Time će i broj lokacija rasti i mapa će pokazivati više mesta na teritoriji Srbije. Kao pojedinci možemo preduzeti i šire korake, kao što je češća upotreba bicikla umesto automobila, te izbegavanje paljenje lišća, smeća i drugih materijala, i ukoliko postoji prilika i korišćenje obnovljivih izvora energije.

Takođe, insitucije i nevladin sektor mogu upotrebljavati ove podatke za istraživanja i iznalaženje rešenja, kao i preciznije mapiranje naugroženijih područja. Nevladine organizacije mogu imati ključnu ulogu u popunjavanja praznina i podizanju svesti sprovođenjem istraživanja. Time bi se olakšao razvoj politika borbe protiv zagađanja vazduha, ali i izgradio institucionalni kapacitet i nezavisni dijalog sa civilnim društvom.

Borba protiv zagađenja vazduha kod nas i dalje sadrži veliki broj barijera, ali je na svima nama odgovornost da ih prevazilazimo i obezbedimo zdraviju i čistiju planetu.