Biodiverzitet i zaštita životne sredine: zašto je važno očuvanje prirode i kako to utiče na nas?

Raznolikost života na planeti Zemlji, poznata kao biodiverzitet, predstavlja ključnu komponentu svih ekosistema koji nas okružuju. Biodiverzitet uključuje biljke, životinje, mikroorganizme i njihove stanišne sredine i svaka vrsta ima svoju ulogu i funkciju. 

Jedna od najvažnijih uloga biodiverziteta je održavanje ravnoteže ekosistema. Kada se ova ravnoteža naruši, ekosistemi postaju ranjiviji na štetne posledice klimatskih promena. 

U klimatskoj krizi, očuvanje biodiverziteta postaje ključno za očuvanje funkcionalnosti ekosistema i za stvaranje okruženja u kojem možemo bolje upravljati izazovima koje nam donosi promena klime. 

Biodiverzitet: kako priroda stvara čuda

Pored toga što proizvode kiseonik koji dišemo, biljke regulišu klimatske uslove i čiste vazduh od zagađivača. Životinje, poput insekata, igraju ključnu ulogu u oprašivanju biljaka, što omogućava rast plodova i održavanje ekološke ravnoteže. Mikroorganizmi, koje ne vidimo golim okom, su nezamenjivi u procesu razgradnje otpada i očuvanju plodnosti tla.

Sa druge strane, zaštita biodiverziteta ima dalekosežne pozitivne efekte na našu planetu i društvo uopšte:

  • ekosistemski servis: priroda pruža besplatne ekosistemske usluge koje podržavaju naš život. Očuvani ekosistemi filtriraju vodu, smanjuju rizik od poplava, i regulišu kvalitet vazduha;
  • lekovite supstance: biljke i mikroorganizmi sadrže lekovite supstance koje su osnova za moderne lekove i terapije;
  • poljoprivreda i ishrana: oprašivanje insekata pomaže u održavanju plodnosti polja, što je od suštinskog značaja za globalnu snabdevanje hranom;

Očuvanje biodiverziteta za našu budućnost

Na žalost, očuvanje biodiverziteta u vreme klimatske krize ima značaj koji prevazilazi estetsko i biološko divljenje prirodi. Ono postaje ključno za našu dugoročnu održivost i sposobnost da se nosimo s izazovima koje donose drastične promene u klimi. Na primer, istorija nas je naučila da gubitak jedne vrste ima lančane reakcije koje utiču na mnoge druge organizme i čitave ekosisteme.

Gubitak biodiverziteta, generalno, sa sobom nosi ogromne posledice:

  • gubitak hrane u svetu: smanjenje biodiverziteta dovodi do manje raspoložive hrane i veće nestabilnosti u snabdevanju hranom;
  • zdravlje ljudi: zagađenje i gubitak prirodnih staništa povećavaju rizik od bolesti prenosivih sa životinja na ljude;
  • klimatske promene: očuvani ekosistemi pomažu apsorbovanju viška ugljen-dioksida, igrajući ključnu ulogu u borbi protiv klimatskih promena.

Pronalaženje rešenja za očuvanje biodiverziteta u kontekstu klimatske krize zahteva koordinisane napore na globalnom nivou. Ovo podrazumeva: 

1. Zaštićena područja i očuvanje staništa

Ustanovljavanje zaštićenih područja i očuvanje prirodnih staništa je ključno za očuvanje biodiverziteta. Nacionalni parkovi, rezervati i zaštićene oblasti pružaju sigurna mesta za mnoge vrste da opstanu i razmnožavaju se. Povećavanje broja i površine ovih područja, kao i usmeravanje napora ka obnovi degradiranih staništa, pomaže u očuvanju biodiverziteta.

2. Održiva poljoprivreda i šumarstvo

Promocija održive poljoprivrede i šumarstva igra ključnu ulogu u očuvanju biodiverziteta. Praktike poput agrošumarstva i organske poljoprivrede minimiziraju upotrebu pesticida i hemijskih đubriva, smanjujući štetan uticaj na životnu sredinu. 

3. Inovativne tehnologije za monitoring

Napredak u tehnologiji omogućava nam da bolje pratimo i razumemo promene u biodiverzitetu. Merači zagađenosti vazduha, satelitske slike, senzori i tehnike veštačke inteligencije omogućavaju nam da pratimo kretanje vrsta, analiziramo promene u staništima i identifikujemo ugrožene oblasti. 

4. Edukacija i podizanje svesti

Edukacija i podizanje svesti o važnosti biodiverziteta su ključni koraci ka promeni načina na koji se odnosimo prema prirodi. Informisane zajednice su sklonije podržavanju inicijativa za očuvanje i postaju partneri u zaštiti prirodnih resursa.

6. Održive konzumentske navike

Podržavanje lokalno proizvedene hrane, izbegavanje proizvoda koji doprinose degradaciji staništa i podrška proizvodima koji su proizvedeni na održiv način pomažu u smanjenju negativnih uticaja na prirodne ekosisteme.

Održivost kroz akciju

A1 Srbija posvećenost unapređenju ekoloških kapaciteta Srbije reflektuje se kroz program Svet kakav želiš. Fokusirani na oblasti ekologije, javnog zdravlja i obrazovanja, ovaj program oslikava našu odlučnost u zaštiti prirode i stvaranju boljeg okruženja za sve nas.

Podrška projektu Bolji vazduh građanima, Internet društva Srbije, predstavlja našu inicijativu u rešavanju problema zagađenog vazduha u Srbiji. Građani u 60 opština istočne i jugoistočne Srbije su dobili 200 Klimerko uređaja za merenje kvaliteta vazduha, uz mogućnost učešća na edukativnim radionicama.

Inicijativa Zasadimo život zajedno ima za cilj stvaranje prvog organskog vrta iz kojeg će se donirati kontrolisano poreklom hrana deci koja prolaze kroz tretman protiv raka i borave u roditeljskim kućama NURDOR-a. Tokom protekle godine, NURDOR-ove kuće su primile preko 2 tone voća i povrća. 

Ovaj inspirativan poduhvat koji je udruženje Bašta može svašta realizovalo u drugom ciklusu programa Svet kakav želiš  i dalje raste. 

Ponosimo se projektima kao što je Kutak za oporavak, obezbeđujući zaštićeno stanište za divlje ptice i praksu za učenike Srednje poljoprivredne škole iz Bačke Topole i kao i  Srbija bez divljih deponija, organizacije Pro.Tok21 koji doprinosi rešavanju problema divljih deponija. 

Projekat Niklo kao ja,  lansiran u maju 2023. godine, predstavlja naš korak ka stvaranju zelenih oaza i kišnih vrtova u gradovima širom Srbije. Ovo inovativno rešenje smanjuje rizik od urbanih poplava i doprinosi povezivanju građana kroz zajedničko angažovanje u prirodi.

Naša misija nije samo da budemo lideri u telekomunikacijama, već i da budemo pioniri u zaštiti životne sredine i ekološki odgovorna kompanija.

To je naša odgovornost prema sadašnjim i budućim generacijama, jer na taj način gradimo most ka održivoj budućnosti u svetu koji se neprestano menja.